methimazool (oraal) voorzorgsmaatregelen

Het is zeer belangrijk dat uw arts controleer je de voortgang op regelmatige bezoeken om ervoor te zorgen dat het medicijn goed werkt. Bloedonderzoek kan nodig zijn om te controleren op ongewenste effecten.

Het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap kan uw ongeboren kind schadelijk zijn. Gebruik een effectieve vorm van anticonceptie uit om zwanger te houden. Als u denkt dat u zwanger bent geworden tijdens het gebruik van het geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts meteen.

In zeer zeldzame gevallen kan methimazool tijdelijk het aantal witte bloedcellen in uw bloed verminderen, waardoor de kans op het krijgen van een infectie toeneemt. Ook kan het aantal bloedplaatjes, die noodzakelijk zijn voor een goede bloedstolling zijn verlagen. Als dit gebeurt, zijn er bepaalde voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen, vooral wanneer uw bloedcellen laag is, om het risico van infectie of bloeden te verminderen

Leverproblemen kunnen optreden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Dit is een veel voorkomend probleem. Neem contact op met uw arts meteen als u met meer dan één van deze symptomen: buikpijn of tederheid, klei-gekleurde ontlasting, donkere urine, verminderde eetlust, koorts, hoofdpijn, jeuk, verlies van eetlust, misselijkheid en braken, huiduitslag; zwelling van de voeten of onderbenen, ongewone vermoeidheid of zwakte, of gele ogen of huid.

Geen andere medicijnen niet innemen, tenzij ze hebben met uw arts besproken. Dit is inclusief recept of nonprescription (over-the-counter [OTC]) geneesmiddelen en kruiden of vitaminesupplementen.