nisoldipine (oraal) voorzorgsmaatregelen

Het is belangrijk dat uw arts uw vooruitgang te controleren op regelmatige bezoeken om ervoor te zorgen dat dit medicijn goed werkt en om te controleren op ongewenste effecten.

Het is zeer belangrijk dat uw arts uw bloed regelmatig controleren terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. U kan ook nodig zijn om uw bloeddruk thuis monitoren. Als u eventuele wijzigingen in uw aanbevolen bloeddruk opmerkt, bel dan uw arts meteen.

Lage bloeddruk (hypotensie) kunnen optreden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Neem contact op met uw arts meteen als u de volgende symptomen: wazig zien, verwardheid, ernstige duizeligheid, flauwvallen, of duizeligheid bij het opstaan ​​vanuit een liggende of plotseling zittende positie, zweten, of ongewone vermoeidheid of zwakte.

Dit geneesmiddel kan duizeligheid, duizeligheid, of flauwvallen. Zorg dat u weet hoe u reageert op dit geneesmiddel voordat u gaat rijden, gebruik van machines, of iets anders die gevaarlijk kunnen zijn als u deze effecten ervaart doen.

Nisoldipine mag niet worden ingenomen met een vetrijke maaltijd of met grapefruitsap of andere grapefruit producten, omdat deze de niveaus van nisoldipine in het lichaam kan verhogen.